Aflæs mindst én gang om måneden dit fjernvarmeforbrug

 

Ved løbende at aflæse din fjernvarmemåler, har du overblik over forbruget og kan opdage evt. udsving. Værket anbefaler, at du aflæser dit forbrug mindst én gang om måneden.

 

Når du opdager et evt. udsving, kan det være med at til afsløre en defekt ventil eller i værste tilfælde en utæthed i din fjernvarmeinstallation, selvom der selvfølgelig normalt ikke er problemer.

Du kan gratis rekvirerer en aflæsningsbog ved henvendelse til Kolind Fjernvarmeværk

//