Vi gør alt hvad vi kan for at have tilfredse andelshavere

Men der kan naturligvis opstå situationer, hvor enighed ikke kan opnås. Skulle det mod forventning have været nødvendigt for dig at klage til Kolind Fjernvarmeværk og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, er det muligt for dig, at indbringe klagen som en civilretlig tvist ved Ankenævnet for Energiområdet.

 

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
post@energianke.dk

 

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk
På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

Log på min sag

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

 

Bemærk: Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet i ankenævnet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt. Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

//