Om os

 

Kolind Fjernvarmeværk leverer varme til ca. 600 forbrugere, private beboelser og virksomheder, i Kolind by. Dette sker med udgangspunkt i det halmfyrede varmeværk på Nyhåbsvej, bygget i 2010, som grundlæggende består af en 5,0 MW halmkedel, en 6,3 MW oliekedel, en 28 meter høj skorsten og en ca. 1.100 m3 varmeakkumuleringstank.

 

Der blev i efteråret 2017 udskiftet 118 "gamle" fjernvarmemålere. Og yderligere 125 ”gamle” målere i perioden okt. 2018 til maj 2019.

Dermed er vores målerpark meget opdateret, fjernaflæst og næsten den halve målerpark er lækagemålere.

Det arbejdes med at vi inden sommer 2020 skal have vores målere aflæst via antennesystem, således at vi får daglige aflæsninger fra fjernvarmemålere.

 

Den daglige drift varetages af driftsleder Atle Madsen, godt suppleret af driftsassistent Peder Gissel, og medhjælper Jens Ove Nielsen, som også deltager i den lokale vagtordning med naboværkerne Thorsager og Ryomgård.

Kontor og bogholderi varetages af Pia Birk, Administrativ Bogholder. Ansvarlig for godkendt regnskab og administrative opgaver, der tidligere lå under driftsleder.