Kolind Fjernvarme

 

Kolind Fjernvarmeværk leverer varme til over 642 forbrugere, private beboelser og virksomheder, i Kolind by. Dette sker med udgangspunkt i det halmfyrede varmeværk på Nyhåbsvej, bygget i 2010, som består af en 5,0 MW halmkedel, en 6,3 MW oliekedel som backupkedel, en 28 meter høj skorsten og en 1.100 m3 varmeakkumuleringstank.

Der er gennem de seneste år optimeret meget på vores halmkedel. Der er monteret ekstra emissionsmålere på røggas, og der er monteret rodevalse, flere temperatur sensorer, og ændret i programmering af kedel.

Det gør at vi får mere varme ud af hvert ton halm vi kører gennem kedel.

Der forbruges 4000 tons halm om året, leveret fra lokale leverandører på Djursland. Aske fra forbrænding bliver tilbageført til markerne som gødning til ny produktion af halm.

Der er indgået både korte og lange leveringsaftaler  på den halm der leveres. 

Der er i periode 2018-2020 udskiftet over 325 fjernvarmemålere, som har vært et omfattende stykke arbejde, da vi udskifter fra returmålere til lækagemålere. Det vil sige at vi får en mulighed til at finde lækager i den enkelte installation. Dette kan spare husejer for store omkostninger ved en lækage.

Vi udskifter 100 fjernvarmemålere  i 2024 og de resterende 120 målere i 2025 til lækagemålere, både som en service til forbrugerne, men også for at vi meget hurtig kan finde lækager i forbrugernes installationer.

Alle vores fjernvarmemålere er fjernaflæst således at vi får daglige aflæsninger fra fjernvarmemålere. 

Dermed er vores målerpark meget opdateret, fjernaflæst og størstedelen  er lækagemålere.

 

Ved Kolind Fjernvarme vil vi meget gerne yde den bedste service og hjælp til vores forbrugere, som også er vores ejere.

Vi er der 24 timer i døgnet - 7 dage om ugen - 365 dage om året.

 

 

//