Om os

 

Kolind Fjernvarmeværk leverer varme til over 600 forbrugere, private beboelser og virksomheder, i Kolind by. Dette sker med udgangspunkt i det halmfyrede varmeværk på Nyhåbsvej, bygget i 2010, som grundlæggende består af en 5,0 MW halmkedel, en 6,3 MW oliekedel, en 28 meter høj skorsten og en ca. 1.100 m3 varmeakkumuleringstank.

 

Der er de seneste år udskiftet over 325 fjernvarmemålere, som har vært et omfattende stykke arbejde, da vi udskifter fra returmålere til lækagemålere. Det vil sige at vi får en mulighed til at finde lækager i den enkelte installation. Dette kan spare husejer for store omkostninger ved en lækage.

 

I løbet af 2020 fik vi sat op antennesystem rundt i Kolind by, således at vi får daglige aflæsninger fra fjernvarmemålere.

 

Dermed er vores målerpark meget opdateret, fjernaflæst og over halve målerpark er lækagemålere.

 

 Den daglige drift varetages af driftsleder Atle Madsen, godt suppleret af driftsassistent Peder Gissel. Der samarbejdes godt med vores nabobyer Thorsager og Ryomgård, hvor vi har fælles indkøbsaftaler og vagtsamarbejde.

 

Kontor og bogholderi varetages af Pia Birk, Administrativ Bogholder og ansvarlig for godkendt regnskab.

 

Ved Kolind Fjernvarme vil vi meget gerne yde den bedste service og hjælp til vores forbrugere, som også er vores ejere. Vi er der 24 timer i døgnet - 7 dage om ugen - 365 dage om året.