Om os

 

Kolind Fjernvarmeværk leverer varme til over 625 forbrugere, private beboelser og virksomheder, i Kolind by. Dette sker med udgangspunkt i det halmfyrede varmeværk på Nyhåbsvej, bygget i 2010, som består af en 5,0 MW halmkedel, en 6,3 MW oliekedel som backupkedel, en 28 meter høj skorsten og en ca. 1.100 m3 varmeakkumuleringstank.

Der er gennem de seneste år optimeret meget på vores halmkedel. Der er monteret ekstra emissionsmålere på røggas, og der er monteret rodevalse, flere temperatur sensorer, og ændret i programmering af kedel.

Det gør at vi får mere varme ud af hvert ton halm vi kører gennem kedel.

Fra 2017 har vi årlig reduceret el-forbrug frem til vi i 2022 har en besparelse i el-forbrug på ca. 50.000 kwh per år sammenlignet med 2017.

Der er i periode 2018-2020 udskiftet over 325 fjernvarmemålere, som har vært et omfattende stykke arbejde, da vi udskifter fra returmålere til lækagemålere. Det vil sige at vi får en mulighed til at finde lækager i den enkelte installation. Dette kan spare husejer for store omkostninger ved en lækage.

 

I løbet af 2020 blev der sat op antennesystem rundt i Kolind by, således at vi får daglige aflæsninger fra fjernvarmemålere.

Dermed er vores målerpark meget opdateret, fjernaflæst og over halve målerpark er lækagemålere.

 

 Den daglige drift varetages af driftsleder Atle Madsen, godt suppleret af driftsassistent Peder Gissel. Der samarbejdes godt med vores nabobyer Thorsager og Ryomgård, hvor vi har fælles indkøbsaftaler og vagtsamarbejde.

 

Kontor og bogholderi varetages af Pia Birk, Administrativ Bogholder og ansvarlig for godkendt regnskab.

 

Ved Kolind Fjernvarme vil vi meget gerne yde den bedste service og hjælp til vores forbrugere, som også er vores ejere.

Vi er der 24 timer i døgnet - 7 dage om ugen - 365 dage om året.